AKTUALNOŚCI

Podstawowa lista rankingowa

02.07.2013

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP2 – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2” realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” podaje do publicznej wiadomości podstawową listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych. Więcej informacji w zakładce: Projekty/Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2/Aktualności

« wstecz