AKTUALNOŚCI

Informacje dotyczące terminu rekrutacji i zasad przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej

29.07.2014

Rekrutacja do projektu będzie trwała od 13.08.2014 r. do 27.08.2014 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:30 do 15:30. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 27.08.2014 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

« wstecz