AKTUALNOŚCI

Koniec etapu oceny formalnej

26.09.2014

Informujemy, iż w dniu 26.09.2014 r. został zakończony etap oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych. W związku z powyższym następnym etapem jest ocena merytoryczna złożonych Formularzy rekrutacyjnych, której dokona powołany Zespół Komisji Rekrutacyjnej.

Poniżej przedstawiany:
- listę formularzy rekrutacyjnych ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej
- listę formularzy rekrutacyjnych negatywnie ocenionych na etapie oceny formalnej oraz wycofanych przez kandydatów

Jednocześnie informujemy, iż o powodach odrzucenia Kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej.

« wstecz