AKTUALNOŚCI

I4D - zakończenie etapu oceny merytorycznej

29.09.2014

Informujemy, iż w dniu 29.09.2014 r. został zakończony etap oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych.
Poniżej przedstawiany:

- Lista rankingowa pracowników, naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie „Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm”.

- Lista rankingowa pracowników przedsiębiorstw, zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie „Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm”.

- Lista rezerwowa pracowników, naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w ramach uczestnictwa w Projekcie „Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” oraz Lista pracowników przedsiębiorstw niezakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie „Innowacje 4 D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm”.


Jednocześnie informujemy, że szkolenia na temat Innowacji procesowej, produktowej, organizacyjnej i marketingowej rozpoczynają się:
- dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w dniu 01.10.2014r. o godz. 14.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej ul. Kośnego 45.
- dla pracowników przedsiębiorstw w dniu 08.10.2014r. o godz. 14.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej ul. Kośnego 45.« wstecz