AKTUALNOŚCI

Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 listopada do 19 grudnia

17.12.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 19 grudnia do 29 grudnia 2014 roku w Biurze Projektu pn „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” należy składać dokumenty za okres rozliczeniowy od 20 listopada do 19 grudnia 2014 roku tj. kartę czasu pracy, listy obecności, protokoły spotkań(w przypadku mentorów) oraz rachunek nr 2 (2 szt.).

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wypełnienia składanych dokumentów. Dotyczy to zwłaszcza naukowców, którzy w przedmiotowym okresie rozliczeniowym, odbywają staż w dwóch przedsiębiorstwach (w pierwszym od 20 listopada do 03 grudnia 2014 roku i w drugim od 04 grudnia do 19 grudnia 2014roku)« wstecz