AKTUALNOŚCI

Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 grudnia 2014 do 19 stycznia 2015

13.01.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 19 stycznia do 26 stycznia 2015 roku w Biurze Projektu pn „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” należy składać dokumenty za okres rozliczeniowy od 20 grudnia 2014 roku do 19 stycznia 2015 roku tj. kartę czasu pracy, listy obecności, protokoły spotkań(w przypadku mentorów) oraz rachunek nr 3 (2 szt.).

W celu ułatwienia Państwu prawidłowego wypełnienia Karty Ewidencji Pracy Stażu informujemy, że drogą elektroniczną zostały wysłane do Państwa zmodyfikowane wzory przedmiotowych Kart: dla opiekunów stażu oraz stażysty. Dodatkowo informujemy, że wraz z podpisaniem kolejnej umowy stażowej (pomiędzy naukowcem, instytucją przyjmującą na staż oraz organizatorem) będzie obowiązywać nowy wzór Karty Ewidencji Pracy Stażu – jako Załącznik nr 1 do przedmiotowej umowy.« wstecz