AKTUALNOŚCI

Zakończenie 6 miesięcznych staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

13.04.2015

Z dniem 19 kwietnia 2015 roku zakończą się 6 miesięczne staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach w ramach Projektu pn. ”Innowacje 4D-multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm”.

Pracownicy naukowi pod nadzorem mentorów - w ramach swoich zespołów – zobowiązani są do wypracowania i przedstawienia dla każdego przedsiębiorstwa propozycji 4 innowacyjnych rozwiązań, które przyjmą postać Dokumentacji Wdrożeniowej (według przyjętego wzoru).

Ponadto uczestnicy rozliczą się z udziału w Projekcie przedkładając Raporty Końcowe dla każdego przedsiębiorstwa, w którym odbyli staż.

Obowiązujący termin składania dokumentów w Biurze Projektu - to dzień 28 kwietnia 2015r.« wstecz