AKTUALNOŚCI

Zakończenie oceny wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

23.04.2015

Informujemy, iż została zakończona ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego zostały w dniu 23.04.2015 r. przekazane do akceptacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

« wstecz