AKTUALNOŚCI

Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego

04.05.2015

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dotyczących przyznania Podstawowego Wsparcia Pomostowego. W związku z powyższym, zamieszczamy Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego z podziałem na:
kobiety
mężczyzn

« wstecz