AKTUALNOŚCI

Uwaga!!! Wydłużamy rekrutację do Projektu „ Recepta na uśmiech”

07.06.2016

Rekrutacja do Projektu będzie trwała do 13.06.2016 r. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Recepta na uśmiech” zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 13.06.2016 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 15:00.

« wstecz