AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 5/ZK/RNU

01.08.2016

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 5/ZK/RNU, tj. wykonanie usługi transportu 50 osób niepełnosprawnych i 50 ich rodziców/opiekunów oraz 8 opiekunów grup na wyjazd integracyjno-tarapeutyczny letni w ramach realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech”. Szczegóły w zakładce: Projekty → Recepta na uśmiech → Zamówienia

« wstecz