AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4"

24.01.2017

Rekrutacja do projektu będzie trwała od 2 lutego 2017 r. do 16 lutego 2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:30 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 16.02.2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

« wstecz