AKTUALNOŚCI

Uwaga! Rekrutacja do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90% dotacji otrzymają kobiety...

20.03.2017

Uwaga ! Rekrutacja do projektu „ Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90 % dotacji otrzymają kobiety po 30 roku życia, w tym na urlopie wychowawczym, rencie, emeryturze ! Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 21.03.2017 r. do 31.03.2017 r., w godzinach od 8:30 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 31.03.2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

« wstecz