AKTUALNOŚCI

Uwaga! Rekrutacja do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90% dotacji otrzymają kobiety...

31.03.2017

Uwaga! Rekrutacja do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90% dotacji otrzymają kobiety po 30 roku życia, w tym na urlopie wychowawczym, rencie, emeryturze! Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 03.04.2017 r. do 13.04.2017 r., w godzinach od 8:30 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 13.04.2017 r., Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

« wstecz