AKTUALNOŚCI

Ostateczna lista rankingowa

30.05.2017

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” w podziale na kobiety i mężczyzn.
- ostateczna lista rankingowa Uczestników – kobiety
- ostateczna lista rankingowa Uczestników – mężczyźni

Ponadto ogłaszamy listę rezerwową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” w podziale na kobiety i mężczyzn.
- lista rezerwowa Uczestników - kobiety
- lista rezerwowa Uczestników – mężczyźni« wstecz