AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa, jednego pedagoga oraz jednego terapeuty w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”

18.12.2017

Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 1/ZRR/RNU2 dotyczące wyboru Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa, jednego pedagoga oraz jednego terapeuty, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z dziećmi/młodzieżą z niepełnosprawnościami będącymi Uczestnikami Projektu - celem opracowania ścieżek reintegracji oraz proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdego z nich. Szczegóły znajdują się w zakładce: Projekty → Recepta na uśmiech 2 → Zamówienia.

« wstecz