AKTUALNOŚCI

Wstępna Lista Rankingowa Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2”

17.02.2018

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych ogłaszamy Wstępną Listę Rankingową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dorosłych osób z niepełnosprawnościami

« wstecz