NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokumenty do pobrania

    Regulamin udziału w projekcie
Załączniki


    Regulamin szkoleń i staży
ZałącznikiKońcowy raportu ze stażu pracownika przedsiębiorstwa

Końcowy raportu ze stażu

Dokumentacja wdrożeniowaCzłowiek - najlepsza inwestycja