NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kontakt

Lider Projektu:
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
Ul. Damrota 4 (III piętro), Opole 45-064
Tel.: 77 456 56 00
fax.: 77 454 40 97
e-mail:
a.walkow@spp.opole.pl
k.malysiak@spp.opole.pl
m.wojczyszyn@spp.opole.pl

Partner Projektu:
Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. w Opolu
ul. Luboszycka 36, 45-215 Opole
Tel.: 77 424 56 30
e-mail:
biuro@pnt.opole.pl
WWW:
pnt.opole.pl
pnt.opole.pl - strona projektu Innowacje 4D

Człowiek - najlepsza inwestycja