INKUBATOR

Opolski Inkubator Przedsiębiorczości /OIP/ powstał jako inicjatywa Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości", wspierana przez władze lokalne i zrealizowana w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego, Kontraktu Wojewódzkiego, Banku Światowego i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem działalności OIP jest:

  • - promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy Opole oraz województwa opolskiego.
  • - stwarzanie specjalnych warunków ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorców wraz z usługą szkoleniową doradczą.
  • - aktywizacja lokalnej społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej.
  • - aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsiębiorstwa i jego działalności w początkowym okresie.


Przedsiębiorstwom działającym na terenie Inkubatora oferujemy:

  • - Wynajem powierzchni biurowych, po preferencyjnych stawkach;
  • - System usług wspierających działalność gospodarczą;
  • - Profesjonalne doradztwo prawne, finansowe i marketingowe;
  • - Promocję wśród osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” i firm współpracujących.