NASZE PROJEKTY

Projekt: Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm
jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu
i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualności


16.06.2015   |   Konferencja podsumowująca projekt Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm - 26.06.2015r. godz. 12.00

16.06.2015   |   Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 maja do 19 czerwca 2015r.

18.05.2015   |   Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 kwietnia do 19 maja 2015r.

13.04.2015   |   Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 marca do 19 kwietnia 2015 roku

13.04.2015   |   Staże pracowników przedsiębiorstw na opolskich uczelniach

13.04.2015   |   Zakończenie 6 miesięcznych staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

14.03.2015   |   Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 lutego do 19 marca 2015

11.03.2015   |   Końcowy raportu ze stażu i Dokumentacja wdrożeniowa

16.02.2015   |   Informacje bieżące dla uczestników projektu:

11.02.2015   |   Zmiana w składzie zepołu obsługujacego projekt

21.01.2015   |   Nowe umowy stażowe

13.01.2015   |   Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 grudnia 2014 do 19 stycznia 2015

17.12.2014   |   Termin składania dokumentów za okres rozliczeniowy od 20 listopada do 19 grudnia

06.12.2014   |   Zmiana miejsc stażu w grudniu 2014

04.11.2014   |   Szkolenia i staże

10.10.2014   |   Zakończenie rekrutacji do projektu "Innowacje-4D"

06.10.2014   |   Ponowna rekrutacja

29.09.2014   |   I4D - zakończenie etapu oceny merytorycznej

26.09.2014   |   Koniec etapu oceny formalnej

17.09.2014   |   Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu Innowacje 4D

12.09.2014   |   Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu Innowacje 4D

07.09.2014   |   Wydłużenie termin rekrutacji do Projektu: "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm"

07.08.2014   |   Informacje dotyczące terminu rekrutacji i zasad przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej

31.07.2014   |   Spotkanie informacyjno - promocyjne

16.07.2014   |   Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm - informacje dot. rozpoczęcia projektu

Człowiek - najlepsza inwestycja