NASZE PROJEKTY


Dokumenty do pobrania

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie


Załączniki

    Załącznik 1a - Formularz rekrutacyjny (seniorzy)
    Załącznik 1b - Formularz rekrutacyjny (opiekun faktyczny)
    Załącznik 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu
    Załącznik 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    Załącznik 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku
    Załącznik 5a - Kwestionariusz ankiety (seniorzy)
    Załącznik 5b - Kwestionariusz ankiety (opiekun)
    Załącznik 6 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
    Załącznik 7 - Umowa
    Załącznik 8a - Karta oceny merytorycznej (seniorzy)
    Załącznik 8b - Karta oceny merytorycznej (opiekun)Archiwum

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (październik/listopad 2016)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (sierpień/wrzesień 2016)

Loga partnerów projektów


Dokumenty do pobrania

    Harmonogram na 26 kwietnia 2017 r.

    Harmonogram na 24 kwietnia 2017 r.

    Harmonogram na 21 kwietnia 2017 r.

    Harmonogram na 20 kwietnia 2017 r.

    Regulamin rekrutacji do Projektu: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Załączniki


    Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
ZałącznikiArchiwum

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości obowiązujący do dnia 01.03.2017 r.

Regulamin rekrutacji obowiązujący do dnia 01.03.2017 r.

Załącznik 2

Załącznik 4

Załącznik 6

Załącznik 9

Załącznik 12

Loga partnerów projektów