NASZE PROJEKTY


Aktualności


06.04.2017   |   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/ZK/JZ

23.12.2016   |   Informacja o zmianie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu"

31.10.2016   |   Informacja o zmianie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu"

25.10.2016   |   Uwaga!!! Wydłużamy rekrutację do Projektu " Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu"

17.10.2016   |   Uwaga!!! Wydłużamy rekrutację do Projektu " Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu"

03.10.2016   |   Uwaga!!! Wydłużamy rekrutację do Projektu "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu"

06.09.2016   |   Rusza rekrutacja do Projektu "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu"

05.09.2016   |   "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" - informacje dot. rozpoczęcia ProjektuLoga partnerów projektów


Aktualności


29.08.2018   |   Zasady rozliczania kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT

29.08.2018   |   Zasady zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy na otrzymanie dotacji, Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. Opolska Kuźnia Przedsi

16.04.2018   |   Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia

20.02.2018   |   Indywidualne doradztwo specjalistyczne

31.01.2018   |   Nabór wniosków na Przedłużone Wsparcie Pomostowe

22.01.2018   |   Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego

08.11.2017   |   Nabór Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

16.10.2017   |   Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa Uczestników Projektu

30.08.2017   |   Podstawowa Lista Rankingowa

20.06.2017   |   Nabór wniosków o przyznanie dotacji

19.06.2017   |   Harmonogram doradztwa grupowego

19.06.2017   |   Harmonogram szkoleń

30.05.2017   |   Ostateczna lista rankingowa

26.05.2017   |   Wstępna Lista Rankingowa

17.05.2017   |   Merytoryczna ocena wniosków

15.05.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 16.05.2017 r.

12.05.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 15.05.2017 r.

11.05.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 12.05.2017 r.

10.05.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 11.05.2017 r.

08.05.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 10.05.2017 r.

05.05.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 08.05.2017 r.

26.04.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 27.04.2017 r.

25.04.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 26.04.2017 r.

21.04.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 24.04.2017 r.

18.04.2017   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniach: 20.04.2017r. oraz 21.04.2017 r.

13.04.2017   |   Uwaga! Rekrutacja do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" zostaje wydłużona. 90 % dotacji otrzymają kobiety po 30 roku życia, w tym na urlopie wychowawczym, rencie, emeryturze!

31.03.2017   |   Uwaga! Rekrutacja do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" zostaje wydłużona. 90% dotacji otrzymają kobiety...

20.03.2017   |   Uwaga! Rekrutacja do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" zostaje wydłużona. 90% dotacji otrzymają kobiety...

15.03.2017   |   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/RR/OKP4

09.03.2017   |   Uwaga! Rekrutacja do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" zostaje wydłużona. 90% dotacji otrzymają kobiety...

01.03.2017   |   Aktualizacja dokumentów dotyczących projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

28.02.2017   |   Uwaga! Rekrutacja do projektu " Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" zostaje wydłużona.

16.02.2017   |   Uwaga! Wydłużamy rekrutację do projektu

24.01.2017   |   Rekrutacja do projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4"

18.01.2017   |   Rozpoczęła się realizacja projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4"Loga partnerów projektów