NASZE PROJEKTY

Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Rekrutacja


Rekrutacja Uczestników do Projektu trwa od 30 listopada do 31 grudnia 2012 r.

Formularze rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu w trakcie trwania naboru w godzinach: 9:00 – 14:00.

» Wstępna lista rankingowa potencjalnych uczestników projektu.