NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i doradztwa

« wstecz

13.08.2014

Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/6.2/2014 dotyczące Przeprowadzenia szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych oraz przeprowadzenia specjalistycznego indywidualnego doradztwa. Szczegóły znajdują się w zakładce Zamówienia.

« wsteczLoga partnerów projektów