NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Bezpłatne spotkania informacyjne

« wstecz

13.08.2014

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3”. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014r. o godz. 9.00 w Opolu, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym "Ostrówek", ul. Piastowska 14 (sala 7) oraz w dniu 22 sierpnia 2014r. o godz. 10.00 w Strzelcach Opolskich, w Starostwie Powiatowym, ul. Jordanowska 2 (sala narad). Spotkania organizowane są w ramach działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim.

« wsteczLoga partnerów projektów