NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Listy pozytywnie i negatywnie rozpatrzonych formularzy

« wstecz

23.09.2014

Informujemy, iż w dniu 23.09.2014 r. został zakończony etap oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych oraz indywidualnych rozmów Kandydatów z doradcą zawodowym/psychologiem. W związku z powyższym następnym etapem jest ocena merytoryczna złożonych Formularzy, której dokona powołany Zespół Komisji Rekrutacyjnej składający się z ekspertów zewnętrznych.

Poniżej załączamy:
- listę formularzy pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej,
- listę formularzy negatywnie ocenionych (odrzuconych) na etapie oceny formalnej.

Jednocześnie informujemy, iż o powodach odrzucenia Kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Formularze o numerach:
2/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,
3/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,
116/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,
179/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,
225/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,

zostały wycofane przez Kandydatów.

« wsteczLoga partnerów projektów