NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Ocena merytoryczna

« wstecz

26.09.2014

Informujemy, iż od 30.09.2014 r. do 06.10.2014 r. Zespół Komisji Rekrutacyjnej składający się z ekspertów zewnętrznych, dokona oceny merytorycznej zaakceptowanych pod względem formalnym Formularzy rekrutacyjnych. W dniu 06.10.2014 r. zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa

« wsteczLoga partnerów projektów