NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Termin ogłoszenia wstępnej listy rankingowej

« wstecz

06.10.2014

Termin ogłoszenia wstępnej listy rankingowej potencjalnych uczestników projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” zostaje wydłużony do dnia 08.10.2014 r.

« wsteczLoga partnerów projektów