NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Ostateczna lista rankingowa

« wstecz

22.10.2014

Informujemy, iż w wyniku procedury odwoławczej nie zostały skutecznie złożone żadne odwołania. W związku z powyższym zamieszczamy Ostateczną Listę Rankingową oraz Listy Rezerwowe.

- ostateczna lista rankingowa Uczestników – kobiety
- ostateczna lista rankingowa Uczestników – mężczyźni
- rezerwowa lista rankingowa Uczestników – kobiety
- rezerwowa lista rankingowa Uczestników – mężczyźni

Jednocześnie załączamy Deklarację Uczestnictwa oraz Umowę na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Prosimy osoby, które znalazły się na Ostatecznej Liście Rankingowej o zapoznanie z treścią dokumentów. Ponadto informujemy, iż terminy podpisania ww. dokumentów oraz spotkań z doradcą w celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowo-doradczych będą ustalane indywidualnie w formie telefonicznej.”

- Deklaracja uczestnictwa
- Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

« wsteczLoga partnerów projektów