NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Harmonogramy szkoleń

« wstecz

27.10.2014

Informujemy, iż w dniu 29.10.2014 r. rozpoczną się szkolenia w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3”. Poniżej zamieszczamy Harmonogramy szkoleń z podziałem na bloki szkoleniowe oraz podział grup szkoleniowych. Proszę o zapoznanie się i stawienie w wyznaczonych terminach na szkoleniach.
Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, Stowarzyszenie może wypowiedzieć Umowę i wykluczyć z prawa do starania się o jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności oraz wsparcie pomostowe i do otrzymywania takiego wsparcia, m.in. w przypadku kiedy Uczestnik opuści więcej niż 20% dni szkoleniowo-doradczych.

« wsteczLoga partnerów projektów