NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Indywidualne doradztwo w celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowo-doradczych

« wstecz

31.10.2014

Informujemy, iż w dniach od 23.10.2014r. do 31.10.2014 r. odbyło się indywidualne, 0,5 godzinne doradztwo dla każdego z Uczestników Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3”.

« wsteczLoga partnerów projektów