NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Doradztwo grupowe

« wstecz

04.11.2014

Informujemy, iż doradztwo grupowe odbędzie się według poniżej zamieszczonego harmonogramu:

Grupa szkoleniowa A – doradztwo w dniu 18.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00 , Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4, Opole, III p. – sala szkoleniowa

Grupa szkoleniowa B – doradztwo w dniu 14.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00 , Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu, ul. Henryka Pobożnego, Strzelce Opolskie, I p. – sala konferencyjno-szkoleniowa

Grupa szkoleniowa C – doradztwo w dniu 14.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00, Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, Kluczbork, I p. – sala nr 26

Grupa szkoleniowa D – doradztwo w dniu 13.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00, Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4, Opole, III p. – sala szkoleniowa

Grupa szkoleniowa E – doradztwo w dniu 13.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole, I p. – sala szkoleniowa

Obecność na doradztwie grupowym jest obowiązkowa.

« wsteczLoga partnerów projektów