NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

« wstecz

27.11.2014

Informujemy, iż w dniu 26.11.2014 r. pracę rozpoczęła Komisja Oceny Wniosków, składająca się z ekspertów zewnętrznych, która dokona oceny merytorycznej złożonych wniosków.

« wsteczLoga partnerów projektów