NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Decyzja w sprawie przyznania większej ilości jednorazowych dotacji inwestycyjnych

« wstecz

27.11.2014

Z przyjemnością informujemy, iż na mocy podpisanego z Wojewódzkim Urzędem Pracy Aneksu, została zwiększona ilość przewidzianych do przyznania jednorazowych dotacji inwestycyjnych z 60 na 72 dotacje, w tym dla 40 kobiet i 32 mężczyzn.

« wsteczLoga partnerów projektów