NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

« wstecz

04.12.2014

Informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono zaktualizowaną treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami nr 3 i 6 po zmianach zaakceptowanych w dniu 27.11.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

« wsteczLoga partnerów projektów