NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Przekazanie Listy Rankingowej po odwołaniach do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

« wstecz

29.01.2015

Informujemy, iż Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” otrzymało pisemną zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dotyczącą złożenia Podstawowej Listy Rankingowej po odwołaniach w miesiącu styczniu 2015 r., a tym samym możliwości założenia przez 12 Uczestników Projektu, działalności gospodarczych i podpisania umów o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w 2015 roku.
W związku z powyższym w dniu 29.01.2015 r. została przekazana, do akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy, Podstawowa Lista Rankingowa po odwołaniach z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Po jej zatwierdzeniu – Podstawowa Lista Rankingowa zostanie opublikowana/podana do wiadomości na stronie Projektu.

« wsteczLoga partnerów projektów