NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Podstawowa Lista Rankingowa po odwołaniach

« wstecz

06.02.2015

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP2 – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” zamieszczamy Podstawową listę rankingową po odwołaniach z podziałem na Kobiety i Mężczyzn.

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe, to kobiety, które zajęły miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 6 na Podstawowej liście rankingowej po odwołaniach- Kobiety oraz mężczyźni, którzy zajęli miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 6 na Podstawowej liście rankingowej po odwołaniach - Mężczyźni.

Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach - kobiety
Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach - mężczyźni

« wsteczLoga partnerów projektów