NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zakończenie oceny wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

« wstecz

23.04.2015

Informujemy, iż została zakończona ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego zostały w dniu 23.04.2015 r. przekazane do akceptacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

« wsteczLoga partnerów projektów