NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego

« wstecz

04.05.2015

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dotyczących przyznania Podstawowego Wsparcia Pomostowego. W związku z powyższym, zamieszczamy Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego z podziałem na:
kobiety
mężczyzn

« wsteczLoga partnerów projektów