NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zasady rozliczania kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT

« wstecz

09.11.2015

Informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono treść Zasad rozliczania kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT wraz z Załącznikami do pobrania. Prosimy wszystkich Beneficjentów Pomocy o zapoznanie się z Zasadami – celem przedłożenia w Biurze Projektu wymaganych niniejszymi Zasadami stosownych Oświadczeń.

« wsteczLoga partnerów projektów