NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zasady zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3

« wstecz

03.12.2015

Informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono treść Zasad zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3. Prosimy wszystkich Beneficjentów Pomocy o zapoznanie się z Zasadami – celem przedłożenia w Biurze Projektu stosownych dokumentów wymaganych niniejszymi Zasadami.

« wsteczLoga partnerów projektów