NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Kontakt

BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"
ul. Damrota 4 (III piętro), 45-064 Opole
tel.: 77 456 56 00, 77 402 38 60, 77 402 38 78
fax.: 77 454 40 97, 77 402 38 77
e-mail: biuro@spp.opole.pl
www.spp.opole.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.


Loga partnerów projektów