NASZE PROJEKTY


Dokumenty do pobrania

    Zasady rozliczania kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT (1)

    Załącznik nr 1 - Oświadczenie o nieodzyskiwaniu zapłaconego podatku VAT

    Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przeznaczeniu odzyskanego podatku VAT

 

    Zasady zwrotu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

    Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie weksla własnego in blanco i deklaracji wekslowej

    Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości przychodu i-lub wartości produkcji osiągniętych w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej

 

    Harmonogram na 26 kwietnia 2017 r.

    Harmonogram na 24 kwietnia 2017 r.

    Harmonogram na 21 kwietnia 2017 r.

    Harmonogram na 20 kwietnia 2017 r.

    Regulamin rekrutacji do Projektu: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Załączniki


    Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
ZałącznikiArchiwum

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości obowiązujący do dnia 01.03.2017 r.

Regulamin rekrutacji obowiązujący do dnia 01.03.2017 r.

Załącznik 2

Załącznik 4

Załącznik 6

Załącznik 9

Załącznik 12

Loga partnerów projektów