NASZE PROJEKTY


Ostateczna Lista Rankingowa – Kobiety (po rekrutacji uzupełniającej)

« wstecz

17.05.2019

Ogłaszamy Ostateczną Listę Rankingową Uczestników Projektu - Kobiety do projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” po rekrutacji uzupełniającej.

Ostateczna Lista Rankingowa Uczestników – Kobiety

Ponadto ogłaszamy listę rezerwową Uczestników projektu - Kobiety do projektu pt.: „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”, po rekrutacji uzupełniającej.

Lista rezerwowa Uczestników – kobiety

« wsteczLoga partnerów projektów