NASZE PROJEKTY


Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/SPP/OKP5

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 1/SPP/OKP5, tj. Nabór członków Zespołu Komisji Rekrutacyjnej (ZKR) – 4 Ekspertów zewnętrznych.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 18.02.2019 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/SPP/OKP5 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Maja Krasucka
2. Jacek Pieczonka
3. Robert Poskart
4. Agnieszka Bobrowska

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.

Loga partnerów projektów