NASZE PROJEKTY
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Aktualności


03.12.2015   |   Zasady zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3

09.11.2015   |   Zasady rozliczania kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT

02.06.2015   |   Harmonogramy specjalistycznej pomocy szkoleniowo-doradczej na etapie wsparcia pomostowego

04.05.2015   |   Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego

28.04.2015   |   Dni Otwarte Funduszy Europejskich 7 maja 2015 r., godz. 10:00 - 14:00

23.04.2015   |   Zakończenie oceny wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

27.03.2015   |   Nabór wniosków przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

06.02.2015   |   Podstawowa Lista Rankingowa po odwołaniach

29.01.2015   |   Przekazanie Listy Rankingowej po odwołaniach do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

11.12.2014   |   Podstawowa Lista Rankingowa

04.12.2014   |   Aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych

27.11.2014   |   Decyzja w sprawie przyznania większej ilości jednorazowych dotacji inwestycyjnych

27.11.2014   |   Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

06.11.2014   |   Nabór wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

04.11.2014   |   Doradztwo grupowe

31.10.2014   |   Indywidualne doradztwo w celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowo-doradczych

27.10.2014   |   Harmonogramy szkoleń

22.10.2014   |   Ostateczna lista rankingowa

08.10.2014   |   Wstępna Lista Rankingowa

07.10.2014   |   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/POKL/6.2/2014

06.10.2014   |   Termin ogłoszenia wstępnej listy rankingowej

26.09.2014   |   Ocena merytoryczna

23.09.2014   |   Listy pozytywnie i negatywnie rozpatrzonych formularzy

22.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 18

17.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 17

16.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 16

16.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 15

16.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 14

14.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 13

11.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 12

11.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 11

10.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 10

09.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 9

08.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 8

05.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 7

04.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 6

03.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 5

02.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 4

01.09.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 3

29.08.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 2

26.08.2014   |   Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 1

13.08.2014   |   Bezpłatne spotkania informacyjne

13.08.2014   |   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i doradztwa

11.08.2014   |   Zmiana załącznika - Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego

31.07.2014   |   Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

29.07.2014   |   Informacje dotyczące terminu rekrutacji i zasad przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej

29.07.2014   |   Rusza Rekrutacja do projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3

16.07.2014   |   Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 - informacje dot. rozpoczęcia projektuLoga partnerów projektów