NASZE PROJEKTY


Aktualności


19.06.2020   |   Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

08.06.2020   |   Zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

12.05.2020   |   Nabór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu oraz Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla 1 uczestnika projektu, którzy zadeklarowali chęć wnioskowania o przyznanie wsparcia

02.04.2020   |   UWAGA – zmiana w realizacji poszczególnych etapów projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

13.03.2020   |   Komunikat

13.03.2020   |   Informacja w sprawie przesunięcia terminu realizacji doradztwa specjalistycznego w ramach wsparcia pomostowego

05.02.2020   |   Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu

06.12.2019   |   Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

27.11.2019   |   Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" (II runda)

06.11.2019   |   II Runda naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

15.10.2019   |   Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu

04.09.2019   |   I Runda naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

30.08.2019   |   Uwaga! Planowany termin składania Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu

26.08.2019   |   Uwaga! Planowany termin składania Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

20.08.2019   |   Aktualizacja Listy Rankingowej po odwołaniach oraz Listy rezerwowej w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

16.08.2019   |   Lista Rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

14.08.2019   |   Uwaga! Zmianie ulega treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

23.07.2019   |   Podstawowa Lista Rankingowa w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

23.07.2019   |   Uwaga! Zmianie ulega treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

17.07.2019   |   Informacja dotycząca planowanego terminu ogłoszenia Podstawowej Listy Rankingowej w ramach Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

04.07.2019   |   Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji

27.05.2019   |   Nabór wniosków o przyznanie dotacji

24.05.2019   |   Harmonogram doradztw indywidualnych

24.05.2019   |   Uwaga! Zmianie ulega treść Regulaminu rekrutacji oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

17.05.2019   |   Ostateczna Lista Rankingowa – Kobiety (po rekrutacji uzupełniającej)

17.05.2019   |   Harmonogram doradztw indywidualnych

15.05.2019   |   Wstępna Lista Rankingowa – Kobiety (po rekrutacji uzupełniającej)

13.05.2019   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 13.05.2019

08.05.2019   |   Harmonogram doradztw indywidualnych

08.05.2019   |   Wznowienie rekrutacji Kobiet do projektu

30.04.2019   |   Uwaga! Zmianie ulega treść Zasad udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

30.04.2019   |   Harmonogram doradztw indywidualnych

30.04.2019   |   Harmonogram Szkoleń

30.04.2019   |   Ostateczna Lista Rankingowa - Kobiety

23.04.2019   |   Wstępna Lista Rankingowa - Kobiety

18.04.2019   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 19.04.2019

17.04.2019   |   Harmonogram Szkoleń - Mężczyźni

17.04.2019   |   Ostateczna Lista Rankingowa - Mężczyzn

10.04.2019   |   Wznowienie rekrutacji Kobiet do projektu

10.04.2019   |   Wstępna Lista Rankingowa - Mężczyzn

04.04.2019   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 05.04.2019

03.04.2019   |   Uwaga! Zmianie ulega treść Regulaminu Rekrutacji

28.03.2019   |   Uwaga! Wznawiamy rekrutację do projektu

21.03.2019   |   Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

08.03.2019   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu: 11.03.2019

05.03.2019   |   Aktualizacja Harmonogramu spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu: 06.03.2019

26.02.2019   |   Aktualizacja Harmonogramu spotkań Kandydatów z Doradcą

26.02.2019   |   Uwaga! Wydłużamy rekrutację do projektu

22.02.2019   |   Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniach: od 25.02.2019 do 07.03.2019

18.02.2019   |   Uwaga! Wydłużamy rekrutację do projektu

11.02.2019   |   Uwaga! Wydłużamy rekrutację do projektu

07.02.2019   |   Uwaga! Zmianie ulega wysokość wsparcia finansowego

01.02.2019   |   Uwaga! Wydłużamy rekrutację do projektu

11.01.2019   |   Aktualizacja dokumentów dotyczących projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

21.12.2018   |   Rekrutacja do Projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

17.12.2018   |   Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5Loga partnerów projektów