NASZE PROJEKTY


Wstępna Lista Rankingowa

« wstecz

07.07.2016

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych Formularzy rekrutacyjnych ogłaszamy Wstępną Listę Rankingową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech” w podziale na kobiety i mężczyzn.

Lista rankingowa - kobiety
Lista rankingowa - mężczyźni

Ponadto ogłaszamy Listę Rezerwową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech”.

Lista rezerwowa - mężczyźni

« wsteczLoga partnerów projektów