NASZE PROJEKTY


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 11/ZK/RNU

« wstecz

03.02.2017

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 11/ZK/RNU, tj. zatrudnienie ośmiu opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu podczas dwóch 7-dniowych wyjazdów integracyjno-terapeutycznych. Szczegóły w zakładce: Projekty → Recepta na uśmiech → Zamówienia

« wsteczLoga partnerów projektów